Hitteplannen tegen hittestress bij ouderen

Tijdens de hete zomerdagen is de GGD druk bezig geweest met het onderzoek voor de RIVUS-partners over hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad) onder ouderen. Hierin werd gekeken naar de beleving van ouderen rondom hitte en welke specifieke zorgbehoeftes hieruit ontstaan.

Deze uitkomsten worden gebruikt voor het maken van een lokaal hitteplan voor Raalte, Deventer en Staphorst. Aankomend jaar worden deze hitteplannen uitgevoerd. Als vervolgvervolgstap wordt voor de andere RIVUS-gemeentes een format gemaakt voor het opstellen van een hitteplan. De gemeentes kunnen deze dan met hun eigen zorgpartners verder uitwerken. Zo werken we samen en leren we van elkaar.

Wat komt er in de lokale hitteplannen?

De hitteplannen die RIVUS nu ontwikkeld vormen een aanvulling op het nationale hitteplan en de acties die nu al uitgevoerd worden. In de hitteplannen wordt opgenomen welke acties nodig zijn om negatieve (gezondheids)effecten op mensen tijdens langdurig hete perioden te beperken. Daarvoor richt het hitteplan zich op het beter functioneren van individuele verzorgers en professionals, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat over hoe alle (gezondheids)partijen binnen gemeenten het beste om kunnen gaan met hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad).


Hittestress bij ouderen