Over RIVUS


De organisatie van RIVUS

De organisatie van de samenwerking bestaat uit bestuurlijke bijeenkomsten, een stuurgroep, een regiegroep, een trojka, expertteams, platforms en afvalwaterteams. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

ORG_RIVUS1

Eén of twee keer per jaar wordt een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd waarbij de bestuurders worden geïnformeerd over de voortgang en zo nodig de koers wordt bijgesteld. De stuurgroep van RIVUS bestaat uit de wethouders van een drietal gemeenten en een bestuurder van het waterschap. In de regiegroep zitten de (programma)managers (of coördinatoren) van de betrokken organisaties. Via de regiegroep leveren de partners de benodigde financiële middelen en mensuren. Voor de dagelijkse ambtelijke aansturing is een ‘trojka’ benoemd: programma-manager, - adviseur en - secretaris. De resultaten van expertteams en platforms worden door de regiegroep beoordeeld en vastgesteld. Indien het resultaat een “product” is dat in de werkwijze van individuele organisaties zou moeten worden toegepast, wordt deze via een opdracht voor implementatie uitgezet naar de eigen organisaties. Het regiegroep-lid is verantwoordelijk voor de voortgang van de implementatie van producten in de organisatie die hij vertegenwoordigt. De afvalwaterteams ondersteunen bij de implementatie. Inmiddels is een personeelspool gevormd  met alle mensen van gemeenten en waterschap die mogelijk nu en/of in de toekomst betrokken kunnen worden bij RIVUS.

Het thema klimaatadaptatie (taak vanuit het Delta Plan Ruimtelijk Adaptatie) is ondergebracht in een platform klimaatadaptatie. Daardoor is ook de provincie Overijssel ambtelijk en bestuurlijk betrokken bij RIVUS.

Wat is RIVUS?

RIVUS is een samenwerkingsverband voor de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) en voor klimaatadaptatie, in West Overijssel tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

RIVUS richt zich op nauwere contacten in het afvalwaterketenbeheer en op het oppakken van de opdracht klimaatadaptatie vanuit het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie. Op deze site kunt u lezen over onze ambities, plan van aanpak en nog veel meer.

De naam RIVUS

De Romeinen hadden vanaf het Forum Romanum een riool lopen naar de Tiber, die de Cloaca Maxima genoemd werd. De woorden riool en riolering stammen ook uit die tijd: rivulus, in het Latijn het verkleinwoord van rivus, betekent beek, kanaal voor irrigatie of afvoer.

Samenstelling RIVUS

Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg wordt gevormd door de volgende bestuurders:

 • Wethouder Ruud van Leeuwen, gemeente Dalfsen;
 • Wethouder Frits Rorink, gemeente Deventer;
 • Wethouder Jan Peter van der Sluis, gemeente Kampen;
 • Wethouder Marcel Blind, gemeente Olst-Wijhe (voorzitter);
 • Wethouder Jacques van Loevezijn, gemeente Raalte;
 • Wethouder Lucas Mulder, gemeente Staphorst;
 • Wethouder Maarten Slingerland, gemeente Zwartewaterland;
 • Wethouder Ed Anker, gemeente Zwolle;
 • De heer Hans Wijnen, bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta;
 • De heer Gerben Korten, namens Vitens (drinkwaterbedrijf);
 • Gedeputeerde Bert Boerman, provincie Overijssel (voor onderdeel klimaatadaptatie).

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit de wethouders M. Blind (voorzitter, gemeente Olst-Wijhe), M. Slingerland  (gemeente Zwartewaterland), E. Anker (gemeente Zwolle) en bestuurder H. Wijnen van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook de programma-manager RIVUS  (Sonja Jansen) maakt deel uit van de stuurgroep RIVUS.

Regiegroep

In de regiegroep zitten de (programma)managers (of coördinatoren) van de betrokken organisaties.

Dagelijkse aansturing

Voor de dagelijkse ambtelijke aansturing is een ‘trojka' benoemd: Sonja Jansen, Gerrit de Leeuw en Henk Drost fungeren als resp. programmamanager, -adviseur en -secretaris.

Wat is Rivus?

RIVUS partners

Zwolle
Raalte
Olst wijhe
Zwartewaterland