Visie


Programma RIVUS 2016 - 2020

Het Programma RIVUS 2016 – 2020, met een looptijd van 2016 tot en met 2020, is bestuurlijk vastgesteld en in uitvoering.

Focus

De focus in dit programma ligt op het implementeren van de vastgestelde producten uit het vorige programma 2013 – 2015. Vanwege de bestuurlijke prioriteit voor de doelen kostenbesparing en duurzaamheid worden de producten met de grootste bijdrage aan het realiseren van deze twee doelen het eerst geïmplementeerd. Er kunnen redenen zijn om van de in het programma geformuleerde activiteiten af te wijken. Om die reden wordt gewerkt met jaarplannen. Bekijk het Jaarplan 2016-2017, (pdf, 863 kB)  Jaarplan 2018, (pdf, 3 MB) Jaarplan 2019 (pdf, 2.9 MB), Jaarplan 2020.

In 2019 is het samenwerkingsverband uitgebreid met het thema klimaatadaptatie vanuit het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De scope van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) is daarbij enigszins verbreed naar integrale ruimtelijke aspecten.

Over de visie van RIVUS

RIVUS is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte en Deventer, Vitens (drinkwaterbedrijf), provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze partijen werken nauw samenwerken op het gebied van afvalwaterbeheer en klimaatadaptatie.

Gezamenlijk beeld van de toekomst

Het gezamenlijk beeld van de toekomst van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) is een belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Dit beeld vormt namelijk de basis voor gezamenlijk beleid en geeft richting aan gemeenschappelijke ontwikkeling, onderzoek en investeringen.

Vijf thema's

Daarom heeft RIVUS haar visie op de afvalwaterketen ontwikkelt. In de RIVUS visie zijn vijf thema’s geïdentificeerd:

  1. volksgezondheid,
  2. klimaatbestendigheid,
  3. milieu-impact,
  4. bedrijfszekerheid
  5. energie & grondstoffen.

Visie in beeld

De visie is vertaald in diverse beelden. De beelden laten de visie op een eenvoudige wijze zien met uitleg in de blauwe tekstvakjes. De beelden kunt u zien door het fotoalbum te openen.

Visie in beeld

visie-dia-1
visie-dia-10
visie-dia-11
visie-dia-12
visie-dia-12a
visie-dia-12b
visie-dia-12c
visie-dia-12d
visie-dia-12e
visie-dia-2
visie-dia-3
visie-dia-4
visie-dia-4a
visie-dia-4b
visie-dia-4c
visie-dia-4d
visie-dia-4e
visie-dia-4f
visie-dia-5
visie-dia-6
visie-dia-6a
visie-dia-6b
visie-dia-6c
visie-dia-6d
visie-dia-7
visie-dia-8
visie-dia-8a
visie-dia-8b
visie-dia-8c
visie-dia-8d
visie-dia-8e
visie-dia-9