Header RIVUS home

De oorspronkelijke opzet van het samenwerkingsverband is uitgebreid met het onderwerp klimaatadaptatie.

"Ik vind het mooi dat RIVUS zich ook hiervoor gaat inzetten. Het is een goed lopend samenwerkingsverband, dus we kunnen nu ook deze problematiek gezamenlijk aanpakken. Het is goed om onze inwoners te laten zien dat we dit regionaal oppakken. We verwachten daar de komende tijd goede stappen in te gaan zetten."

Bestuursvoorzitter RIVUS, Marcel Blind

Actualiteiten

Over RIVUS