Acht gemeenten, provincie en waterschap pakken samen gevolgen klimaatverandering in West-Overijssel aan

Het is overduidelijk. Klimaatverandering is hier en nu en treft ook West-Overijssel steeds meer. In de regio zijn daarom de komende decennia in stad en platteland stevige maatregelen nodig. Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, de provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta doen dit binnen het RIVUS-samenwerkingsverband.

Nieuw bestuursakkoord

In het bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022 – 2027 hebben de RIVUS-partners de uitdagingen en gezamenlijke ambities voor de komende jaren vastgelegd. De rode draad is helder:

  • De klimaatverandering gaat steeds sneller en we krijgen vaker te maken met extreem weer, hitte en droogte, hevige stortbuien en wateroverlast;
  • Alleen als overheden, bedrijven en inwoners samenwerken, kunnen we de gevolgen beperken en blijft West-Overijssel een fijn gebied om te wonen, te werken en te genieten;
  • Daarvoor zijn in stad en platteland stevige maatregelen en investeringen nodig;
  • Door innovatie en als regio samen te werken, kunnen we de forse investeringen voor water en klimaat in de hand houden en zorgen voor genoeg vakmensen.

Download hier het bestuursakkoord (pdf, 9.8 MB)

Aan de slag

In de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) ‘Klimaatadaptatie: Zo doen we dat in West-Overijssel’ staat wat de opgave is, hoe er wordt samengewerkt en wat de uitgangspunten zijn bij de aanpak van klimaatadaptatie in de regio. De RAS is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met projecten en acties die tot 2028 gezamenlijk worden opgepakt. Daarnaast hebben alle partners ook een eigen uitvoeringsprogramma.

Het gaat bijvoorbeeld over de inrichting van de leefomgeving in stad en landelijk gebied, zoals meer ruimte voor water, meer watervasthoudende groene daken en de aanleg van meer groen. Naast een gezamenlijke aanpak kunnen de partners dat ook zelf doen. Ook kunnen ze inwoners en ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door subsidies en informatie.

Door de regionale samenwerking wordt kennis gedeeld, kunnen projecten gemeentegrens overschrijdend worden opgepakt en kan beter worden ingespeeld op landelijke subsidiemogelijkheden.

Meer informatie

Het nieuwe bestuursakkoord, de RAS en het uitvoeringsprogramma zijn te vinden op www.rivus.net. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met programmamanager RIVUS, Godelieve Wijffels (G.wijffels@zwolle.nl, 038-4983104).


Investeren in water en klimaatadaptie