Zwolle onderzoekt mogelijkheden riothermie

Zwolle onderzoekt de mogelijkheden van thermische energie uit oppervlaktewater en thermische energie uit afvalwater, of kortweg TEO en TEA. Daarnaast onderzoekt Zwolle het opwekken van aardwarmte (geothermie). De voltallige gemeenteraad heeft om het onderzoek gevraagd.

Thermische energie uit afvalwater, ook wel riothermie genoemd, is een techniek waarbij warmte uit het afvalwater in de riolering wordt hergebruikt. Een deel van het afvalwater uit woningen is warm, bijvoorbeeld van de douche of de was. Deze warmte kan uit het afvalwater in de riolering worden gehaald en via warmtenetten hergebruikt worden voor de verwarming van gebouwen en bedrijven.

Deventer

Andere gemeenten in Nederland zijn Zwolle al voorgegaan, zoals Goes, Utrecht, Velsen en Haarlem. In Deventer onderzoeken woningcorporaties, gemeente, waterschap Drents Overijsselse Delta en Enexis de haalbaarheid van een TEA-warmtenet voor de wijk Zandweerd Noord en Zuid. Ook zijn er al concrete ervaringen met verwarming van zwembaden, zoals dat op Urk en in Wezep heeft plaatsgevonden.

Aquathermie

Hetzelfde geldt ook voor de thermische energie uit oppervlaktewater, ook wel aquathermie genoemd. Het wordt reeds op diverse plekken in Nederland toegepast. In gemeenten als Arnhem, Goes, Velsen en Haarlem vinden ook verkennende onderzoeken plaats. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag in de bodem om de levering seizoen onafhankelijk te maken. Aquathermie is vooral een optie bij (goed) geïsoleerde gebouwen die met lage-temperatuur-systemen verwarmd kunnen worden. Het is daarom met name interessant bij nieuwbouw en grondige renovaties in de nabijheid van open-wateroppervlaktes.

Lange(re) termijn

Deze ontwikkelingen bieden goede perspectieven voor de lange(re) termijn; zeker wanneer hiermee rekening wordt gehouden wordt bij de vervanging van riolen. De uitkomsten van dit onderzoek worden zo mogelijk verwerkt in het nieuw op te stellen Zwolse rioleringsplan.


Riothermie