Sonja volgt Willem op als programmamanager

Sinds kort is Sonja Jansen bij RIVUS aan de slag als programmamanager. Zij is de opvolger van Willem van den Hul, die deze zomer met pensioen ging. Sonja voelt zich in vele keukens thuis, en nu ook in die van RIVUS.

Sonja, 51 jaar en wonend met man en 3 kinderen in Nijmegen, staat graag op het volleybalveld. Ook trekt ze vaak naar het theater en kookt en bakt ze graag. Haar eerste vriendje kwam uit Raalte en ze bezocht dit mooie stukje Nederland wel al eens als toerist, maar ‘officieel’ kende ze de regio West-Overijssel nog niet echt. Dit is de afgelopen maanden snel veranderd.

De jaren voor RIVUS

Sonja heeft ruime ervaring bij de gemeentelijke overheid, met name in het fysieke domein. “De afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt bij de gemeentes Nieuwegein, Utrecht, Arnhem, Neder-Betuwe en Tilburg. Groot en klein dus. De laatste 10 jaar als eindverantwoordelijke in managementrollen. In Arnhem ben ik rond 2012 als hoofd Riolering en Water aan de slag gegaan en later als sectorhoofd Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte. Daar heb ik kennisgemaakt met de samenwerking in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) en het Bestuursakkoord Water”.

“Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik samen met twee oud collega’s bureau Herman opgericht. We richten ons op organisatievraagstukken bij de decentrale overheid. Vanuit die positie ben ik ingehuurd bij RIVUS als programmamanager, als opvolger van Willem. Nu maak ik bij RIVUS de slotakkoorden van het Bestuursakkoord mee. Het is mooi om te zien hoeveel dat heeft gebracht’.

“De combinatie van werkzaamheden en de vele keukens waar ik mag kijken en meedraaien, zijn voor mij de ingrediënten voor mijn werkplezier. Zo heb ik hiervoor bij een samenwerkingsverband in de regio Rivierenland gewerkt en ben ik momenteel betrokken bij het CROW voor een opdracht over de maatregelen die gemeenten nemen in het kader van de corona-aanpak”.

Wat betekent RIVUS voor Sonja

“Wat ik zie, is een mooie langjarige samenwerking tussen organisaties en mensen die de meerwaarde van samenwerking zien en daarin (willen) investeren. Het bestuursakkoord water loopt dit jaar af en daarmee vervalt de formele grondslag onder de samenwerking (in de afvalwaterketen) binnen RIVUS-verband. Ik heb een speciale opdracht meegekregen van de Regiegroep, namelijk advies uitbrengen over de toekomstige samenwerking binnen RIVUS. Begin 2021 is het de bedoeling dat het Bestuurlijk overleg daar een besluit over neemt’.

Sonja: “Inmiddels heb ik heel veel mensen gesproken en ben ik (bijna) alle tafels, teams en platforms langs geweest. Dat waren mooie en leuke gesprekken met zeer betrokken medewerkers en bestuurders. Ik ben ook enthousiast over de samenwerking. Het is bijzonder om te merken dat er eigenlijk niemand vanuit gaat dat deze mooie samenwerking stopt. Het zou zoiets zijn als het kind met het (afval)badwater weggooien... Hoe dan wel en in welke vorm gaan we de komende weken en maanden verder uitwerken. Daarbij nemen we ook de ervaringen van andere samenwerkingsverbanden als FLUVIUS, Twents Waternet, en dergelijke mee, maar ook bijvoorbeeld de Regio Zwolle”.

Wie zijn we?

Waar staat RIVUS nu en de komende tijd voor? “Ik pak dit op samen met een “denktank”, bestaande uit Gerrit de leeuw (de adviseur van RIVUS aan de afvalwaterkant), Jan Beldman (de nieuwe projectmanager klimaatadaptatie) en Joyce van der Vegte (de trekker van het platform Communicatie). Daarnaast denkt Leander Ernst met ons mee. Leander is vanuit de gemeente Raalte betrokken bij de Regiegroep, beleidstafel Water en platform Klimaat. Ook krijgen we fijne ondersteuning van Henk Drost”.

Bereidingstijd

“De afgelopen maand heb ik mijn eerste beelden en analyse teruggelegd bij de Regiegroep en het Bestuurlijk overleg. De uitkomst van deze beeldvormende overleggen gaan we omzetten in een aantal scenario’s voor de toekomst. Het is vooralsnog de bedoeling dat het Bestuurlijk overleg begin 20121 een besluit neemt over de toekomst van RIVUS”. Meer over deze receptuur verschijnt in een volgende nieuwsbrief!


Sonja Jansen

Sonja