Nieuwe RIVUS-periode vraagt om nieuwe programmamanager

Dit jaar is voor RIVUS een belangrijk jaar. De doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water (BAW) moeten gerealiseerd worden. De verwachting is dat dit binnen het RIVUS-werkgebied geen probleem zal zijn.

De looptijd van de ambitieverklaring RIVUS eindigt dus ook dit jaar. Houdt RIVUS dan ook op te bestaan? Om meerdere redenen vinden de Trojka, bestuurders en managers van onze partners dat een vervolg gewenst is. De argumenten zijn:

  • Borging van de vruchtbare en effectieve samenwerking tot nu toe;
  • Ook al worden de doelstellingen van het BAW in 2020 bereikt, om de doelstellingen van de gezamenlijke RIVUS visie 2030 te bereiken hebben we nog een weg te gaan;
  • De wereld om ons heen verandert en technieken worden steeds gecompliceerder en geavanceerder. Samenwerking maakt het veel makkelijker om kennis en vaardigheden op peil te houden;
  • Vergrijzing personeelsbestand.

Redenen genoeg om vanaf 2021 met RIVUS door te gaan. De Trojka zal het Bestuurlijk Overleg op 1 april 2020 dan ook adviseren het samenwerkingsverband RIVUS voort te zetten.

Nieuwe Willem

Met het eindigen van de huidige RIVUS-periode, stopt ook programmamanager Willem van den Hul dit jaar met zijn werkzaamheden voor RIVUS. Per september 2020 gaat Willem met pensioen. Omdat verwacht wordt dat het Bestuurlijk Overleg op 1 april besluit tot voortzetting van het samenwerkingsverband RIVUS, is er dus een nieuwe programmamanager nodig.

Voor de nieuwe programmamanager ligt er een prachtige uitdaging. Werken aan de RIVUS-visie 2030 en het samenwerkingsverband RIVUS verder uitbouwen. Het begint natuurlijk met het ontwikkelen van doelstellingen gericht op realisatie van de visie 2030. De nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen worden afgestemd op de RIVUS-organisatie.

Interesse of ideeën?

Uiteraard is het erg praktisch als een nieuwe programmamanager nu al hierover kan meedenken. Heb jij het gevoel “dit is misschien wel iets voor mij” of weet je iemand die geschikt is om de functie van programmamanager van Willem over te nemen? Neem dan contact op met Willem van den Hul, tel. nr.06 – 15894616, email: w.van.den.hul@zwolle.nl


Visie afvalwaterketen 2030