Wout Wagenmans: voorzitter RIVUS 2014-2018

Mijn naam is Wout Wagenmans, sinds 2010 ben ik wethouder in de gemeente Raalte en vanaf 2014 maak ik deel uit van het bestuur van Rivus. Afgelopen zomer heb ik Martin Ekker, die teruggetreden was als wethouder van Kampen, opgevolgd als voorzitter van Rivus.

Gezamenlijk hebben wij al veel bereikt, zowel op het gebied van het beheersbaar houden van kosten alsmede  het professionaliseren van onze organisaties, door kennisoverdracht en harmonisatie van werkwijzen.

Maar er ligt nog een grotere uitdaging waar wij ons gezamenlijk voor in willen spannen, namelijk:

Het nalaten van een leefbare wereld voor toekomstige generaties door een Klimaatrobuuste inrichting van onze steden en dorpen.

Gezond oppervlakte water voor gebruik en beleving, het opnieuw benutten van grondstoffen en het opwekken van energie uit afvalwater.

Kortom: een grote uitdaging en opgave voor de toekomst waarvoor ik mij met volle overtuiging  in  wil zetten!