Samenwerking in de waterketen loont

In 2020 moeten de doelen van het huidige Bestuursakkoord Water (2011) bereikt zijn. De opbrengsten tot nu toe worden geëvalueerd. Het bestuursakkoord Water is inmiddels een bewezen concept.

De voorbereidingen voor een update zijn inmiddels in volle gang. Maar of het zover gaat komen hangt af van de plannen van het nieuwe kabinet