RIVUS partners voor duurzame afvalwaterketen

Acht wethouders en een bestuurslid van waterschap WDO Delta kwamen vrijdag 9 december samen om een krabbel te zetten onder de ambities van RIVUS voor de komende 4 jaar. Daarna kwam de vraag op tafel: wat gaan de RIVUS-partners doen aan duurzaamheid?

Vier ambities liggen er voor de komende periode: kostenbesparing, professioneel beheer, een robuustere organisatie van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in het RIVUS-gebied en een duurzame afvalwaterketen. Het laatste thema kwam tijdens het bestuurlijke overleg uitvoerig aan bod.

Ondertekenen 1

Ontwikkelingen aanzwengelen

Ruud Peeters van de Energie & Grondstoffenfabriek liet in een presentatie zien hoe ontzettend veel kansen er liggen voor de partners op het gebied van circulaire economie. ‘Als RIVUS kunnen we deze ontwikkelingen aanzwengelen. Als we als gemeenten en waterschap laten zien dat het werkt, bijvoorbeeld door cellulose te gebruiken in het asfalt dat we aanleggen op onze fietspaden, dan is het daarna aan de markt om het op te pakken’.

Natter, heviger en droger

Bart Stoffels van bureau Stadstromen vertelde vervolgens over de impact van meer hemelwater (regen en sneeuw), meer hevige buien en meer droogte op onze leefomgeving. We zien de gevolgen nu al. Dat we ons aanpassen op klimaatverandering – klimaatadaptatie – is daarom noodzakelijk. En het thema wordt serieus genomen. Dit voorjaar tekenden gemeenten een CityDeal voor klimaatadaptatie maatregelen in de stedelijke omgeving.

Urgentie

Na het tekenen van de ambitieverklaring gingen de bestuurders met elkaar in discussie over de urgentie en de duurzame kansen die er liggen voor de RIVUS-partners. Voorzitter wethouder Martin Ekker: ‘Dat we over een x aantal jaren geen oorlogsvluchtelingen maar watervluchtelingen hebben, daar staat niemand bij stil.’

Ambitiedocument en uitvoeringsagenda

Haalbaarheid en betaalbaarheid staan voorop bij de te nemen maatregelen. Deze moeten passen binnen het RIVUS-programma en daaraan niet een extra pakket maatregelen toevoegen, was de consensus. Frits Rorink, wethouder van de gemeente Deventer, maakte het nog wat concreter. Hij pleitte voor een ambitiedocument en uitvoeringsagenda. ‘Wat mij betreft is duurzaamheid geen apart thema meer. Het moet in al ons doen en laten doorklinken.’

Het ambitiedocument en de uitvoeringsagenda moeten er eind volgend jaar liggen.