Afvalwater buitengebied: doorgaan op dezelfde weg?

Binnenkort is een groot deel van de riolering in het buitengebied aan vervanging toe. Handhaaft u de huidige aanpak of moet het roer om? De publicatie ‘Keuzeproces afvalwater buitengebied’ ondersteunt u bij het maken van deze beslissing.

Er zijn belangrijke redenen om opnieuw na te denken over de aanpak in het buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het afvalwateraanbod, wensen van gebruikers en verwerkers, ervaringen met huidige systemen, nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor afvalwater en de toegenomen nadruk op doelmatigheid. De publicatie ‘Keuzeproces afvalwater buitengebied’ van Stichting RIONED en STOWA (stichting onderzoek waterschappen) helpt om de argumenten op een rij te zetten en het keuzeproces over nieuwe investeringen zinvol te laten verlopen.

Download of bestel de publicatie bij RIONED Keuzewijzer riolering buitengebied