Aankondiging: Landelijke Platform Meten en Monitoren (LPMM) op 11 mei 2016

Met een eerste bijeenkomst op 11 mei start het Landelijke Platform Meten en Monitoren (LPMM). Het LPMM is een landelijk platform, dat beoogt een kennismakelaar te zijn voor iedereen die bezig is met Meten & Monitoren in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering), waarbij de verbinding wordt gelegd met metingen aan het stedelijke watersysteem.

Bezoek voor meer informatie en aanmelding de website van Samenwerken aan Water.