Kopie van Nieuwsbrief RIVUS november 2017

header_nieuwsbrief
Nieuwsbrief RIVUS november 2017

Deze nieuwsbrief ontvangt u van het samenwerkingsverband Rivus.

Hogeschool van Amsterdam helpt met bepalen hittedoelen steden en dorpen Deventer

"Onderzoeken bruikbaar RIVUS-partners”

hitte_op_de_brink

“Het idee voor de onderzoeken is ontstaan aan de Hogeschool van Amsterdam”, vertelt Freddy ten Kate van de gemeente Deventer. “Vanuit RIVUS willen we graag actief meewerken met een of meerdere case studies. We pakken dat gezamenlijk op, zodat de onderzoeken bruikbaar zijn voor alle RIVUS-partners.”

sdf

Nieuwe bestuursvoorzitter: Wout Wagenmans

Wout Wagenmans

Het nalaten van een leefbare wereld voor toekomstige  generaties door een Klimaatrobuuste inrichting van onze steden en dorpen.

Gezond oppervlakte water voor gebruik en beleving, het opnieuw benutten van grondstoffen en het opwekken van energie uit afvalwater.

Daar zet ik mij met volle overtuiging voor in.

Samenwerking loont in de waterketen

bestuursakkoord-water

In 2020 moeten de doelen van het huidige Bestuursakkoord Water (2011) bereikt zijn. De voorbereidingen voor een update zijn inmiddels in volle gang. De drinkwaterbedrijven zijn hier een voorstander van, maar of het zover gaat komen hangt af van de plannen van het nieuwe kabinet.

PIA inspiratiemiddag succes

rivus PIA

De bijeenkomst voor met name beheerders en beleidsmedewerkers was druk bezocht: een groot deel van de genodigden had de moeite genomen om naar het waterschap te komen. Een leuke en inspirerende middag waarin actief werd gediscussieerd over techniek, financiën, maar ook over de doorontwikkeling van projecten en de nieuwste renovatietechnieken.

Wilt u abonneren of juist uitschrijven? Ga dan naar de website rivus.net.