Van:                                webredactie=deventer.nl@inboxify.net namens RIVUS <webredactie@deventer.nl>

Verzonden:                     woensdag 18 december 2019 9:34

Aan:                                Henk Drost

Onderwerp:                    RIVUS Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief RIVUS.

 

Afbeelding

 

Nieuwsbrief - December 2019

RIVUS is de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, drinkwaterbedrijf Vitens (agendalid) en de provincie Overijssel (thema klimaatadaptatie).

RIVUS richt zich op beheer, onderhoud, ontwikkeling, duurzaamheid en kwaliteit in de (afval)waterketen en ontwikkeling en realisatie van oplossingen voor klimaatadaptatie.

Bekijk hier de website

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Update Platform Klimaatadapatie

Sinds maart 2019 heeft RIVUS er een onderdeel bij: het Platform Klimaatadaptatie. De veranderingen in het klimaat maken dat er ook in onze regio op een andere manier gekeken moet worden naar de omgeving. De verwachting is dat

Lees verder

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Van Gemeentelijk Riolerings Plan naar nieuwe planvormen omgevingswet

Sinds 1993 zijn gemeentes verplicht om Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRPs) op te stellen ter onderbouwing van de rioolheffing. Verder bevat een GRP onder meer beleid, regels en maatregelen.

Met de komst van de omgevingswet wordt de inhoud van het GRP verdeeld over drie nieuwe planvormen: omgevingsvisie, omgevingsplan en rioleringsprogramma. Het beleid op hoofdlijnen komt terug in de omgevingsvisie, de regels in het omgevingsplan.

Lees verder

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Urine als grondstof

Urine vormt één van de grootste belastingen van het afvalwaterzuiveringsproces. Een substantieel deel van de investeringen in installaties en processen en daarmee verbonden kosten is terug te voeren op het verwijderen van fosfaat en stikstof die door urine in het afvalwater terecht komen. Beide nutriënten vertegenwoordigen echter een economische waarde in bijvoorbeeld de landbouw en worden als grondstof beschouwd.

Lees verder

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Drone vliegt door 170 jaar oud Zwols riool

Maandag 2 december deed de gemeente Zwolle een proef met het gebruik van een drone in het 170 jaar oude gemetselde riool de Grote Aa. Zwolle onderzoekt zo of het mogelijk is om rioolinspecties makkelijker en veiliger te maken in grote riolen en ondergrondse kelders.

Inspectiebedrijven maken nu gebruik van rijdende camera’s voor de inspectie van het riool. Omdat de verschillende aansluitingen

Lees verder

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Provincie en RIVUS gaan samen werken aan klimaatadaptatie

Op 1 november heeft de RIVUS-stuurgroep een eerste overleg gehad met gedeputeerde van Overijssel, Bert Boerman. Het ging vooral om kennismaking en een verkenning van de mogelijkheden om samen te werken op het gebied van klimaatadaptatie.

Lees verder

 

Afbeelding

 

Agenda - januari 2020

08-1-2020

09:00 - 10:30 PF Communicatie (Stadskantoor Zwolle)
09:00 - 15:00 Trojka (locatie?)

15-1-2020

09:00 - 14:00 Trojka (Wijhe)
14:00 - 16:00 Regiegroep (Wijhe)

16-1-2020

09:00 - 12:00 PF Klimaatadaptatie (Stadskantoor Zwolle)

20-1-2020

09:15 - 12:15 AWT-West (WDOD)
13:00 - 15:00 Beleidstafel (Wijhe)

22-1-2020

09:00 - 15:00 Trojka (Locatie?)

28-1-2020

09:00 - 12:00 AWT-Zuid (Deventer)

29-1-2020

09:00 - 15:00 Trojka (Locatie?)

 

Afbeelding

 

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Je kunt je hier afmelden.