Nieuwsbrief RIVUS augustus 2018

header_nieuwsbrief
Uitgave augustus 2018

Deze nieuwsbrief ontvangt u van het samenwerkingsverband RIVUS

Nieuwe bestuursleden RIVUS

In alle gemeenten zijn de verkiezingen achter de rug en de portefeuilles verdeeld. Dat betekent dat ook bekend is welke bestuurders RIVUS in hun pakket krijgen.

Het bestuurlijk overleg RIVUS wordt gevormd door de betrokken bestuurders van alle 9 partners. Als gevolg van de verkiezingen zijn 5 van de 9 bestuurders nieuw. Vanuit het bestuurlijk overleg wordt de stuurgroep RIVUS gekozen. In de stuurgroep komt één bestuurder terug en zullen drie nieuwe bestuurders/wethouders worden gekozen.

Ook is er een nieuwe bestuurlijke voorzitter RIVUS nodig. Deze voorzitter, van het bestuurlijk overleg, is tevens voorzitter van de stuurgroep.

Hier volgen de namen van alle bestuursleden, in alfabetische volgorde:

M. Blind, gemeente Olst-Wijhe
W. Dogger, gemeente Zwolle *
R. van Leeuwen, gemeente Dalfsen
J. van Loevezijn, gemeente Raalte *
L. Mulder, gemeente Staphorst *
F.J.L. Rorink, gemeente Deventer
M. Slingerland, gemeente Zwartewaterland *
J.P. van der Sluis, gemeente Kampen *
K. Spijkervet, waterschap Drents Overijsselse Delta

(* = nieuw)

Het eerstkomend bestuurlijk overleg met de nieuwe bestuurders is gepland op 17 oktober.

Ga mee aan boord bij PIA

pontje

Aan de oevers van de IJssel kun je op dinsdag 25 september aan boord gaan bij PIA. In de – hoe toepasselijk – IJsselzaal van het Deventer stadhuis nemen we jullie mee in een interessante bijeenkomst over levensduurverlenging en landelijke ontwikkelingen over beheer en onderhoud van persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi). Nog niet opgegeven? Meld je aan!

Programma

13:15 uur  Inloop en koffie/thee, stadhuis gemeente Deventer, locatie IJsselzaal
13:30 uur  Start bijeenkomst
13:45 uur  Wie, wat, waarom en doelstelling PIA
14:00 uur  Ervaringen RIVUS met toepassing levensduurverlenging. Enkele jaren geleden hebben we 
                 de RIVUS methodieken voor levensduurverlenging ontwikkeld. Hoe worden deze methoden
                 gebruikt? Wat hebben ze opgeleverd? En kan het beter? 
15.30 uur  Landelijke ontwikkelingen beheer en onderhoud persleidingen.
                 In Nederland ligt ongeveer 13 duizend kilometer persleiding. De verwachting is dat door 
                 veroudering de faalkans de komende tijd flink kan gaan oplopen. STOWA (stichting onderzoek waterschappen) en stichting 
                 RIONED zoeken antwoorden op een aantal belangrijke kennisvragen die helpen bij het 
                 maken van kosteneffectieve keuzes rond het beheer, onderhoud en tijdstip van 
                 vervanging. Ton Beenen van de stichting RIONED praat ons bij over de laatste 
                 ontwikkelingen.
16.30 uur  Afronding onder het genot van een hapje en drankje

Wil je een collega meenemen? Geen probleem, maar laat dat ons wel even weten. Bel of mail met Bjorn Hendriks van de gemeente Deventer: 0570 - 693125, bhw.hendriks@deventer.nl.

Platform Ingrijpen in de Afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) (PIA)

Het Platform Ingrijpen in de Afvalwaterketen is er om de RIVUS partners te helpen. Heb je een vraag op het gebied van het ingrijpen in de afvalwaterketen, stel ze gerust aan een van de leden van het platform.

Het platform bestaat uit:

  • Anita Frederiks van de gemeente Zwolle,
  • Hans Schepman van Waterschap Drents Overijsselse Delta,
  • Jan van den Berg van de gemeente Kampen,
  • Bjorn Hendriks van de gemeente Deventer
  • Henk Uitslag van de gemeente Staphorst.

Gezellige én informatieve RIVUS bijeenkomst

Informeel overleg

Op 5 juli jl. kwamen we informeel met onze RIVUS collega’s bij elkaar op de mooie locatie van het bezoekerscentrum de Wheem in het prachtige Reestdal.

We werden ontvangen met een kop koffie en een heerlijke plak Reestdaller koek. Nadat vrijwel iedereen gearriveerd was, begonnen we met het wat formele deel. Willem bracht ons op de hoogte hoe we er voor staan met onze RIVUS doelstellingen. De jaarlijkse RIVUS thermometer is als instrument hiervoor heel geschikt. De conclusie is dat we prima op koers liggen. Actuele thema’s als duurzaamheid en klimaatadaptatie vragen nog wel een tandje extra…

Aansluitend vertelde Mark ons het een en ander over de rioolheffingen. Hij belichtte vooral de wijze van toerekening bij meerdere gebruikers in grotere panden. Het binnenprogramma werd afgesloten door Hans. Hij wees ons nog eens op de doelstelling en de mogelijkheden die geboden worden door PIA: “ Maak vooral gebruik van de aangeboden expertise. De mensen van PIA denken graag met jullie mee en geven graag advies” Daarnaast wees Hans op de komende inspiratiebijeenkomst op 25 september in de IJsselzaal van het stadshuis in Deventer. Deze beloofd zeker weer zo interessant te worden als de laatste bijeenkomst bij het waterschap.

Het weer nodigde er zeker toe uit, dus Hans ter Horst nam ons mee naar buiten het prachtige Reestdal in. Hij vertelde heel deskundig alle ins en outs over de Reest. Maar ook vooral wat er nodig is om waardevolle beekjes als deze in stand te houden. Heel interessant om ook andere werkgebieden van het waterschap te leren kennen. Rond 17.00u waren we weer terug op locatie.

Het werd tijd voor het informele gedeelte. Gezellig samen bijpraten bij de BBQ onder het genot van een drankje en nog steeds onder prachtige weersomstandigheden. Kortom een geslaagde bijenkomst wat werd bevestigd door meerdere aanwezige collega’s.

Even voorstellen: Raymond Kroes

Raymond Kroes

Ik ben Raymond Kroes en ben sinds 1 juli bij de gemeente Zwartewaterland gedetacheerd als regisseur/beleidsmedewerker openbare ruimte. Ik heb daar de functie van Coranne Zwijnen overgenomen. Hiervoor heb ik 24 jaar voor de gemeente Dronten gewerkt in verschillende functies (zowel realisatie als beheer civiel techniek). De laatste 5 jaar als teamleider Beheer Civiel techniek  (wegen, bruggen en viaducten, riolering en water e.d.). Bij de reorganisatie heb ik bewust gekozen om niet het management in te gaan maar te kiezen voor de inhoud. Een nieuwe uitdaging heb ik bij de gemeente Zwartwaterland gevonden.

Ik heb de Land-, Water- en Milieubeheer gestudeerd bij Hogeschool Larenstein in Velp en ik heb een passie voor water en bodem. Daarmee zit ik in de gemeente Zwartewaterland wel goed. Naast het beheer van de openbare ruimte (inclusief openbaar groen) ben ik onder andere ook betrokken bij de omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning), duurzaamheid, klimaatadaptatie en bodemdaling (dalen van de bodem door oxidatie van veen) van veenweidegebieden. In het Rivus-verband zit ik in de regiegroep en ben ook betrokken bij de expertgroepen duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ik kijk uit naar de samenwerking in de regio.

Contact?

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. Wilt u zich abonneren of juist uitschrijven? Ga dan naar Rivus.net.

SAMEN STERK IN AFVALWATERBEHEER