Kampen, Olst-Wijhe, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle krijgen samen €1.430.250 voor klimaatmaatregelen

Staphorst, Olst-Wijhe, Zwolle, Zwartewaterland en Kampen pakken samen met Dalfsen, Deventer, Raalte, de provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta de gevolgen van klimaatverandering aan. Dat doen zij binnen het RIVUS-samenwerkingsverband. In december 2021 heeft RIVUS het eerste voorstel voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie ingediend bij het Rijk. De subsidieaanvraag van in totaal € 1.430.250 is goedgekeurd.

Aanpakken

De toekenning van het volledige gevraagde budget is goed nieuws voor de leefbaarheid in West-Overijssel. De gemeenten Staphorst, Olst-Wijhe, Zwartewaterland, Zwolle en Kampen kunnen nu concreet aan de slag met de uitvoering van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

In Staphorst gaat het om de herinrichting en het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van de regenwaterafvoer van het riool van de Middenwolderweg in Staphorst en van de Acaciastraat/Leliestraat/Rozenlaan in Rouveen. In Olst-Wijhe kunnen de herinrichting, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool en de infiltratie (het in de bodem brengen van water) van het regenwater in de grond van het Kerkplein en van de Burgemeester Bentinckstraat en Koningin Julianalaan in Olst en van Broekslag fase 1 (noord) en 2 (zuid) in Wijhe worden uitgevoerd.

Zwartewaterland kan aan de slag met klimaatmaatregelen in de wijk De Nieuwesluis in Zwartsluis (fase 1) en in de Binnenlanden West in Genemuiden. In Zwolle gaat het om herinrichting van en klimaatmaatregelen in de Oosterlaan en Westerlaan.

Kampen kan aan de slag met klimaatmaatregelen bij het Kerkepad, de herinrichting van het Meeuwenplein, het afkoppelen van de regenwaterafvoer in de Groenestraat/Bongerd en met de herinrichting van het Oratoriumplein in Kampen, met het afkoppelplan voor het centrum in IJsselmuiden en met klimaatmaatregelen in de Bisschopswetering in ’s Heerenbroek.

Impulsregeling

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. De regeling is bedoeld om maatregelen die wateroverlast en de gevolgen van droogte en overstromingen beperken of voorkomen versneld uit te voeren.

RIVUS kan driemaal een aanvraag indienen. Voor de RIVUS-werkregio is in totaal een bedrag van € 5.422.000,- beschikbaar. Door de maatregelen wordt de regio weerbaarder tegen wateroverlast en de effecten van droogte. Zo blijft West-Overijssel een prettige woon-, werk- en leefomgeving.