1e overleg voor nieuw bestuur op 30 juni

Na de vergadering van de regiegroep kwam donderdag 30 juni in het gemeentehuis van Dalfsen het bijna voltallige, nieuwe RIVUS-bestuur voor het eerst bij elkaar.

Na een kennismakingsronde en algemene uitleg over het nut en de noodzaak van de RIVUS-samenwerking werd het jaarverslag 2021 en de meerjarenbegroting 2023-2017 vastgesteld. De laatste natuurlijk onder voorbehoud van de goedkeuring door de diverse (gemeente)raden en besturen.

Na de presentatie van de voortgang en een vooruitblik door het kernteam, het platform Klimaatadaptatie en het platform Water werd de formele bijeenkomst afgesloten met een fotomoment. Daarna volgde het informele kennismakingsprogramma. Door hun volle agenda’s konden de kersverse bestuurders hieraan helaas niet meedoen. Leden van het kernteam en de regiegroep hebben de lange vergadermiddag afgesloten met een kanotocht over de Vecht en een barbecue aan de Vecht.