Update van kaartmateriaal RIVUS stresstest

In 2021 heeft het kaartmateriaal van de RIVUS stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) een update gekregen. Daarnaast ziet de viewer er nu overzichtelijker uit en is daarmee makkelijker in gebruik.

Binnen de categorieën water en ruimte, natuur en landbouw, recreatie en gezondheid en vitaal en kwetsbaar is veel kaartinformatie beschikbaar zoals hittekaarten, stedelijke infiltratiekansen, verandering in grondwaterstanden, bodemdaling (dalen van de bodem door oxidatie van veen) en kwetsbaarheden vitale functies als elektriciteitsstations, spoor- en hoofdwegen.