Zandweerd bruist van de energie

In Zandweerd Noord en Zuid heeft een groep bewoners het afgelopen jaar geïnventariseerd wat er nodig is om energie te besparen en over te schakelen op andere energiebronnen dan aardgas. Deze inventarisatie is vastgelegd in een buurtplan dat op 2 november online is aangeboden aan wethouder Carlo Verhaar. Het plan is te vinden op www.zandweerdstroomt.nl.

Slim Warmtenet Zandweerd

Deventer krijgt van het Rijk een subsidie van bijna € 4,9 miljoen voor het aardgasvrij maken van Zandweerd. Eerder dit jaar besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel al tot een financiële bijdrage.

De gemeente, waterschap Drents Overijsselse Delta, woningcorporaties Rentree, ieder1, Stichting Eigen Bouw en Enpuls (onderdeel van Enexis) kunnen nu met bewoners aan de slag voor het duurzaam en betaalbaar verwarmen van de woningen in Zandweerd. Daar hoort ook de aanleg van de 1e fase het Slim Warmtenet Zandweerd bij. Daarmee kan nu gestart worden.

In de 1e fase kunnen met de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta zo’n 450 woningen worden verwarmd. Begonnen wordt met de 237 nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd. In de toekomst kunnen ruim 2.000 huur- én koopwoningen in Zandweerd met het warmtenet aardgasvrij worden verwarmd.

Keuze aan bewoners

In de loop van 2021 worden bewoners van Zandweerd geïnformeerd over de vervolgstappen en wordt de interesse voor aansluiten op het warmtenet gepeild. Woningeigenaren kunnen kiezen of en hoe ze willen overschakelen op een alternatief voor aardgas. De gemeente helpt bewoners in het inzichtelijk maken van de keuzes. Meer informatie is te vinden op www.zandweerdstroomt.nl.