Een tijd van komen, een tijd van gaan

We leven in een bizarre tijd. Van de één op de andere dag zitten we midden in de coronacrisis. In een leef- en werksituatie die wij ons een half jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen. Elkaar fysiek ontmoeten hebben we de afgelopen periode niet of nauwelijks kunnen doen. We hebben ons heel snel moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Werken vanuit huis, vergaderen en overleg digitaal.

Juist de fysieke ontmoeting is belangrijke voor een samenwerkingsverband. In een situatie als deze worden de prioriteiten, overigens terecht, eerst bij de eigen organisatie gelegd. In een periode als deze kan RIVUS een belangrijke rol vervullen. We staan bij een crisis als deze vaak voor heel andere uitdagingen en opgaven. Juist dan kunnen we veel van elkaar leren en er ons voordeel mee doen.

Thermometer

2020 is het jaar waarin we onze doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water, vertaald in onze ambitieverklaring voor deze werkregio, moeten realiseren. De conceptprognoses van de RIVUS-thermometer 2019 geven aan dat dit gaat lukken. De kostenbesparing gaan we ruimschoots halen. Dit geldt ook voor het professionaliseren van het beheer.

Het vergroten van de robuustheid (verminderen van de kwetsbaarheid) is ten opzichte van 2013 zichtbaar toegenomen. De laatste jaren is er weinig vooruitgang te zien in de thermometer. Op het onderwerp ‘duurzaamheid’ is veel energie ingezet en dit heeft tot een concreet uitvoeringsprogramma geleid. De (pilot)projecten zijn opgestart of in een volgende fase gekomen. Het Platform Klimaatadaptatie heeft hard en goed gewerkt. Momenteel worden de risicodialogen voorbereid. Naar verwachting zal medio 2021 het uitvoeringsprogramma gepresenteerd worden.

Visie 2030

Met het realiseren van de doelstellingen houdt RIVUS niet op te bestaan. Overigens moet het definitieve besluit nog door het Bestuurlijk Overleg genomen worden. We staan nog voor veel gezamenlijke uitdagingen. Destijds hebben de partners binnen RIVUS een gezamenlijk toekomstbeeld gevormd dat vertaald is in de RIVUS visie 2030. Om de doelstellingen uit de visie te realiseren hebben we nog wel wat te doen. Het betreft uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulaire economie, informatiehuishouding afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering), kwetsbaarheid, etc.

The time is near..

Met deze uitdagingen zal ik mij niet meer mee bezig houden. Ik ga in september met pensioen. Het is wel bizar dat fysiek afscheid nemen niet zal kunnen na 45 jaar overheidsdienst. Ik zit ook nog eens in de kwetsbare groep. Vandaar dat ik jullie op deze wijze wil bedanken voor de fijne samenwerking binnen RIVUS, de gastvrijheid die ik heb mogen ontvangen als ik woensdags weer eens ergens op locatie was. De interessante gesprekken die ik heb mogen voeren.

Toen ik destijds (maart 2018) bij RIVUS binnen kwam, was ik positief verrast over de samenwerking tussen de partners en hetgeen wat al binnen de afvalwaterketen tot stand gekomen was en is. Dat zie je in geen enkele andere vakgebied. Na altijd in het management gezeten te hebben was de RIVUS-periode een welkome afwisseling en afsluiting van mijn carrière. Het was een verrijking en heeft in die zin zeker wat toegevoegd. Nogmaals dank en het ga jullie goed!

Met vriendelijke groet,

Willem van den Hul


Willem van den Hul