Klimaatadaptatie, een prachtige opgave

Een aantal van jullie kent mij al, een aantal anderen nog niet. Ik ben Jan Beldman. Sinds begin oktober ben ik projectmanager Klimaatadaptatie bij RIVUS. En daarmee stap ik tijdelijk in de schoenen van Jan Supèr. Ik grijp deze gelegenheid graag om mezelf even voor te stellen.

Brede loopbaan

Ik heb in mijn loopbaan verschillende dingen gedaan. Zo ben ik begonnen bij een ingenieursbureau in Deventer: Op Water en Ro. Daarna heb ik bij een waterschap gewerkt. Ik heb daar meerder rollen gehad: ik begon als beleidsmedewerker en eindigde als directeur uitvoering. En ook al vond ik deze tijd ontzettend boeiend, ik was toch benieuwd wat er nog meer te ontdekken viel. En zo ben ik het organisatieadvies ingerold. Dat doe ik inmiddels al meer dan 10 jaar, waarvan de laatste jaren in een compact bureau: Buiten Organisatieadvies.

Energieke combinatie

In mijn werk bij Buiten Organisatieadvies krijg ik zowel interim- als adviesopdrachten binnen die ik het liefst combineer. Zo ondersteun ik op dit moment een VTH-afdeling van een provincie, ben ik bezig met een landelijk onderzoek naar de kosten van zwerfafval en heb ik net een toekomstonderzoek voor een gemeentelijke afdeling Openbare Ruimte afgesloten. Die combinatie buitenruimte en organisatie; daar krijg ik energie van!

Regionaal Adaptatie Programma

Dit voorjaar heb ik als lid van het projectteam meegewerkt aan het opstellen van het Regionaal Adaptatie Programma voor het gebied (Gelderse) Vallei en Veluwe. Ik heb me niet zozeer bemoeid met de inhoud, maar vooral met de vraag: “Hoe gaan we het hier aanpakken?” En dat is ook een relevante vraag bij RIVUS, heb ik gemerkt. De waterketensamenwerking binnen RIVUS lijkt vanzelf te gaan, maar bij de invulling van klimaatadaptatie zijn er wat meer vragen. Die komen ook aan de orde in het RIVUS toekomstonderzoek dat Sonja Jansen uitvoert.

Mijn insteek is dat we allereerst de praktische opgaven die er voor klimaatadaptatie liggen oppakken. Alle partners van RIVUS hebben stresstesten uitgevoerd. In het vervolg daarop gaan we vanuit het platform klimaatadaptatie een aantal stappen integreren, zodat er in de loop van 2021 een RIVUS klimaatuitvoeringsprogramma ligt. Dat wordt een uitdaging, maar ik zie genoeg betrokkenheid en enthousiasme om die opgave goed in te vullen.

Samenwerken en leren

Als burger en hobbyboer (vleesvee en graan) is het mij glashelder dat de weersextremen van de afgelopen jaren vergaande gevolgen hebben. Een deel van die gevolgen zullen we moeten accepteren, daar is weinig aan te doen. Een ander deel vraagt om actie. De partners binnen RIVUS zijn daar al mee aan de slag en de één is verder dan de ander. We kunnen daarom in de eerste plaats van elkaar leren en elkaar helpen. Maar we kunnen ook bepaalde opgaven samen regionaal oppakken. Het proces dat we gaan doorlopen in de komende maanden moet uitwijzen welke opgaven dat zijn en hoe we acties beleggen. Ter illustratie een voorbeeld uit het gebied Vallei en Veluwe. Daar worden afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak bij (het voorkomen van) bosbranden, specifiek gekoppeld aan de situatie in dat gebied.

Ik kijk er naar uit om als projectmanager Klimaatadaptatie een bijdrage te leveren aan het oplossen van een maatschappelijk relevant probleem. Dat vind ik een prachtige opgave. Tot snel!

Jan Beldman