Het gaat om de balans tussen people, planet en profit

Voorzitter Marcel Blind over klimaatadaptatie

Wethouder Marcel Blind is sinds kort voorzitter van de stuurgroep en het bestuurlijk overleg van RIVUS. Marcel is vorig jaar zijn tweede termijn als wethouder gestart in de gemeente Olst-Wijhe. Zijn portefeuille omvat onder andere duurzaamheid, energie, klimaat, afval en water. Hij vertelt over zijn rol in RIVUS en de kansen die hij ziet.

“Het huidige programmaplan loopt al een paar jaar. We liggen mooi op koers. De verwachting is dat we de gestelde doelen gaan halen. Dat is te danken aan de medewerkers van de acht gemeenten en het waterschap die samenwerken in RIVUS. We hebben de afgelopen jaren de nodige uitdagingen voor onze kiezen gehad. De grootste uitdaging is het realiseren van een kostenbesparing van 6 miljoen euro per jaar in 2020.”

Marcel geeft aan dat de oorspronkelijke opzet van het samenwerkingsverband is uitgebreid met een tweede spoor: klimaatadaptatie. “Ik vind het mooi dat RIVUS zich ook hiervoor gaat inzetten. Het is een goed lopend samenwerkingsverband, dus we kunnen nu ook deze problematiek gezamenlijk aanpakken. Als wethouder duurzaamheid draag ik hier graag in deze rol aan bij. Ik zeg altijd dat dit vraagstuk gaat om de balans tussen de drie p’s: people, planet en profit. Alleen als die balans klopt, kunnen we de doelen bereiken. Als voorzitter van de stuurgroep en het bestuurlijk overleg vind ik het belangrijk om de verschillende ambities en afspraken binnen de acht gemeenten en het waterschap op elkaar af te stemmen, zodat we eensluidende besluiten kunnen nemen. Zo pakken we samen het klimaatvraagstuk aan. Het is ook goed om onze inwoners te laten zien dat we dit regionaal oppakken. We staan allemaal voor dezelfde vraagstukken en samen staan we sterker. De uitdaging op dit vlak zit voor een deel in de communicatie. We willen gemeenteraden meer gaan betrekken, maar ook inwoners. Zij zijn onmisbaar om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Ik verwacht dat we daar de komende tijd goede stappen in gaan zetten.”