Drone vliegt door 170 jaar oud Zwols riool

Maandag 2 december deed de gemeente Zwolle een proef met het gebruik van een drone in het 170 jaar oude gemetselde riool de Grote Aa. Zwolle onderzoekt zo of het mogelijk is om rioolinspecties makkelijker en veiliger te maken in grote riolen en ondergrondse kelders.

Inspectiebedrijven maken nu gebruik van rijdende camera’s voor de inspectie van het riool. Omdat de verschillende aansluitingen op het gemetselde riool onder de grond van hoogte verschillen kan een rijdende camera niet overal bij. Een inspecteur moet zelf het riool in om deze aansluitingen met de hand te filmen. Hiervoor moeten allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Zo draagt de inspecteur beschermende kleding, worden gassen weggezogen die vrijkomen bij het afvalwater en moeten er minimaal twee personen aanwezig zijn die de inspecteur in de gaten houden voor het geval dat hij onwel wordt van de geur of gassen.

Nieuwe aanpak met drones
Door het gebruik van de drone zijn er minder veiligheidsmaatregelingen nodig en hoeft er geen inspecteur meer af te dalen in het riool. Ook levert dit unieke beelden op van het 170 jaar oude riool, dat 1,70 meter hoog en 1,20 meter breed is. RTV Oost en RTV Focus Zwolle maakten opnames.

Samen werken aan vernieuwing Zwolle werkt op het gebied van afvalwater en klimaat samen met zeven gemeenten, het waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Overijssel en Vitens (drinkwaterbedrijf) in het samenwerkingsverband RIVUS. In deze samenwerking onderzoeken de partners onder andere ontwikkelingen en innovaties zoals de inzet van drones. Zwolle staat altijd open voor nieuwe ideeën en heeft daarom een locatie beschikbaar gesteld voor deze proef.