Cyberweerbaarheid riolering

Het ministerie van I&W heeft voor het proces afvalwatertransport (communale riolering) contact gezocht met gemeenten om een bijdrage te leveren aan het onderzoek ‘Volwassenheidsbeeld cybersecurity riolering’.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door FOX-IT. Meerwaarde voor de gemeenten is dat zij een goed en overzichtelijk beeld krijgen van het niveau van de cyberweerbaarheid van het rioolstelsel. Deelnemende gemeenten wordt gevraagd een lijst met vragen te beantwoorden, waarna een interview plaatsvindt met FOX-IT. Vanuit RIVUS hebben de gemeente Deventer en Zwolle zich voor het onderzoek aangemeld. De interviews hebben inmiddels al plaatsgevonden. Hopelijk volgt binnenkort de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten.