Bestuurlijk overleg RIVUS 20 maart 2019

Uitbreiding RIVUS met klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie (DPRA)

Het bestuurlijk overleg RIVUS heeft op 20 maart 2019 ingestemd met het voorstel Klimaatadaptatie: inrichten werkregio Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en deze inpassen in de RIVUS organisatie.  Dit besluit heeft gevolgen voor de financiele dekkingsverdeling voor dit bijkomende onderdeel binnen RIVUS. Daarnaast sluit provincie Overijssel voor wat betreft klimaatadaptatie aan als samenwerkingspartner binen RIVUS. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de ambitieverklaring waarmee in hetzelfde overleg is ingestemd. De aangepaste ambitieverklaring zal nog bestuurlijk worden bekrachtigd en ondertekend door alle samenwerkingspartners. Het jaarplan RIVUS 2019 is inmiddels ook al aangepast.

Duurzaamheid

Het bestuurlijk overleg heeft op 20 maart 2019 ook ingestemd met het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. De verschillende projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma zijn nu opgenomen in het jaarplan RIVUS 2019.