Het (afval)water stroomt, ook tijdens de coronacrisis

Dag allemaal. Deze nieuwsbrief verschijnt in een nu al gedenkwaardige tijd. Ik hoop van harte dat jullie allemaal gezond zijn en blijven. Het zijn voor sommige families extra zware tijden. Hen wens ik veel sterkte.

Daarnaast maakt onze hele samenleving in de volle breedte een ongekend zware periode mee. Het MKB, de zorg, het onderwijs, geen enkele branche en Nederlander lijkt uitgezonderd. Gelukkig gloort er licht aan het eind van de coronatunnel, al is de weg nog lang en zijn de risico’s groot.

Petje af

In de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) gaat het werk ondertussen gewoon door. Velen van jullie kunnen gelukkig thuis werken, al dan niet gecombineerd met de zorg voor de kids. Anderen gaan er ‘gewoon’ op uit om onderhoud en reparaties uit te voeren. Gezien de mate van urgentie ga ik er van uit dat jullie werk onder de vitale processen valt en jullie baan dus onder de cruciale beroepen valt. Petje af voor jullie allemaal!

Klimaatadaptatie

Dit jaar, 2020, is ons afsluitende jaar voor wat betreft het realiseren van de landelijke doelstellingen. Ook voor de komende periode hebben wij voor onze oorspronkelijke taak, de afvalwaterketen, nog verschillende nieuwe uitdagingen te realiseren. Daarnaast is onze nieuwe RIVUS-taak, klimaatadaptatie, al volop onder de aandacht.

In mijn eigen gemeenteraad is enthousiast en vol begrip gereageerd op de aanpak die we als gemeente in het RIVUS-verband op gaan pakken. Ik hoop en verwacht dat dit in de andere gemeenten, bij de provincie en het waterschap niet anders zal zijn. Klimaat en klimaatadaptatie zijn in korte tijd op het netvlies van iedereen gekomen. Dit helpt ons denk ik de komende tijd bij ons werk om te komen tot bijvoorbeeld de risicodialogen en daarna o.a. bij de plannen van aanpak en de financiering daarvan.

Naderend afscheid

Tot slot vraag ik even aandacht voor het naderende afscheid van jullie programmamanager en mijn linker EN rechterhand Willem van den Hul. De coronacrisis gooit gedurig roet in het eten, zo ook bij het afscheid van Willem bij RIVUS. We zullen op gepaste wijze aandacht schenken aan dit afscheid. Hoe, wanneer en waar blijft nog even een verrassing! Willem, alvast vanaf deze plaats heel, heel veel dank voor jouw inzet en betekenis voor RIVUS.

Ik wens jullie allemaal veel werkvreugde, veel succes en juist nu een goede gezondheid toe.

Marcel Blind,
bestuursvoorzitter RIVUS