Vincent Schuurman, adviseur water en riolering bij de gemeente Kampen.

Kun je jezelf kort introduceren?
Ik ben werkzaam bij de gemeente Kampen als adviseur water en riolering bij het team Ontwerp & Inrichting. Binnen deze functie werk ik aan diverse taken op het gebied van riolering en water.

Binnen deze functie werk ik aan diverse taken op het gebied van riolering en water.
Het opstellen van BRP (basisrioleringsplan)’s, het maken van waterparagrafen en het opstellen van een meerjarenprogramma groot onderhoud zijn slechts enkele onderdelen waar ik aan werk. Sinds 1 februari vervul ik daarnaast ook de functie van programma-adviseur bij RIVUS.

Als medewerker van de gemeente Kampen ben ik al langere tijd betrokken bij RIVUS. Ik ben lid van het afvalwaterteam West en heb in diverse expertteams gezeten. Ook heb ik namens de gemeente Kampen deelgenomen aan de beleidstafel. Bij de volgende vergaderingen zal ik bij de beleidstafel aanschuiven als programma-adviseur. Omdat ik niet met twee petten op aan deze vergaderingen kan deelnemen, zal ik de taken die ik had voor deze beleidstafel overdragen aan mijn collega Jan van den Berg.

Hoe zie je jezelf in de rol van programma-adviseur?
Het voordeel is dat ik al langere tijd betrokken ben bij RIVUS. De rol van programma-adviseur is toch anders dan de bijdrage die ik tot nu toe heb geleverd aan het AWT-West en de expertteams. Ook zie ik dat de rol enigszins is veranderd ten opzichte van de invulling die Mark Heideveld en Henk Borgmeier eraan hebben gegeven. Mark is destijds betrokken geweest bij het opstellen van het programma 2013-2015 en Henk bij het programma 2016-2020. De nadruk van de rol van programma-adviseur ligt nu voornamelijk op de implementatie van de producten en het ondersteunen van de platforms en projecten.

Ondanks dat ik al vanaf het begin betrokken ben bij RIVUS wil ik de komende periode gebruiken om een goed beeld te krijgen van de voortgang van de diverse platforms en projecten en de implementatie van de opgeleverde producten. Daar waar mogelijk wil ik dan ook de komende tijd aanschuiven bij een AWT, Platform of project.