Onderhoud persleidingen

In het RIVUS-gebied ligt voor vele tientallen miljoenen euro vervangingswaarde onder de grond als het gaat om persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) voor rioolwater.

Leidingen die ongeveer 150 jaar mee gaan. Maar wat doen we tussentijds om de levensduur te verlengen? Onderhouden? Risicogevallen vervangen? “Moeten we een norm hanteren, net als bij het onderhoud van dijken?”

Woensdag 22 februari was een ruime afvaardiging RIVUS-collega’s te gast in het Deventer Stadhuis om ervaringen te delen. Fred Beukema (Waterschap WDODelta), Ronnie Walraven (gemeente Zwolle) en Peter Nijboer (gemeente Deventer) gaven presentaties over toe te passen onderhoudsmanagement, calamiteitenplannen en risico-inventarisaties.

Alleen het Waterschap heeft in het WDODelta-gebied al 145 leidingen liggen – goed voor circa 450 kilometer. 35% daarvan is ouder dan 35 jaar. Gezamenlijke vervangingswaarde: 135 miljoen euro.

Vervangen, bebouwing, normering?

De presentaties brachten verschillende vragen naar voren. Gaan we belangrijke leidingen met hoog risico vervangen? Steden breiden zich uit, vinden we bebouwing op leidingen acceptabel? Waarop Auke de Ridder het samenvatte: moeten we niet een norm hanteren, net als bij het onderhoud van dijken?”

Inzichtelijke beheergegevens

Pasklare antwoorden op deze vragen kwamen er niet deze middag. Wel lopen er allerlei initiatieven in het RIVUS-gebied. Zo heeft Deventer heeft al flinke stappen gemaakt met het inzichtelijk maken van de beheergegevens van de belangrijkste persleiding. Peter Nijboer: “Met camera en radar hebben we alle appendages op een hoofdpersleiding in de stad kunnen inventariseren. Wat ligt er en waar? Nu kunnen we bepalen welke appendages vervangen moeten worden en welke niet. Want met het digitaliseren van de gegevens van één leiding zijn er we er nog niet. Onderhoud moet risico gestuurd ingeregeld worden en overige leidingen moeten ook nog beter in beeld gebracht worden.”