PIA inspiratiemiddag groot succes!

Rivus welkom

De inspiratiesessie van het Platform Ingrijpen in de Afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) (PIA) zit erop.

(De presentatie staat hiernaast.)

Dinsdag 19 september jl. liet het Platform van zich horen. De bijeenkomst voor met name beheerders en beleidsmedewerkers was druk bezocht: een groot deel van de genodigden had de moeite genomen om naar het waterschap te komen. Een leuke en inspirerende middag waarin actief werd gediscussieerd over techniek, financiën, maar ook over de doorontwikkeling van projecten en de nieuwste renovatietechnieken.

Analyses

(zie hiernaast voor de presentatie van Rutger)

op het gebied van kosten, duurzaamheid, keuzes maken, integraal programmeren over alle beheer-disciplines, efficiëntie en het belang van samen kennis delen en samen werken kwamen ruim aan bod.

Moederbestek Relining

En we hebben een Moederbestek Relining opgeleverd. (zie hiernaast)

Verder konden we luisteren naar Wim de Groot van marktpartij Insituform. (zie hiernaast). Hij informeerde ons over de nieuwste technieken rondom putrenovatie.

Wat betreft de PIA, een geslaagde middag!


Presentaties