Terugblik eerste werksessie inhoudelijk deskundigen RIVUS 14 maart 2016

In september 2015 ging RIVUS van start met het opstellen van een programma voor de periode 2016 – 2020. Daartoe vonden in 2015 diverse werksessies plaats en gaven RIVUS-betrokkenen via enquêtes hun mening over RIVUS. Op grond van de verkregen informatie legden de RIVUS-bestuurders in december 2015 de contouren voor het programma 2016 – 2020 vast.

In de eerste helft van 2016 wordt het concrete RIVUS programma 2016 – 2020 opgesteld. Dit gebeurt opnieuw in nauwe samenwerking met de RIVUS-betrokkenen.

In maart en april 2016 worden enkele werksessies georganiseerd met de inhoudelijk deskundigen en de leden van de Regiegroep.

Op zoek naar antwoorden

De eerste werksessie, onder de noemer RIVUS Café, vond plaats op 14 maart van dit jaar. In het waterschapkantoor in Zwolle gingen de 28 aanwezigen op een inspirerende manier op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Heeft een verbreding van de RIVUS-scope met raakvlakken stedelijk watersysteem toegevoegde waarde?
  • Hoe geven we vorm en inhoud aan duurzaamheid binnen RIVUS?
  • Wat kunnen we organiseren zodat de implementatie van producten beter vorm krijgt?
  • Hoe zorgen we ervoor dat RIVUS meer van alle partijen en betrokkenen wordt?

Gezamenlijk inhoud geven

Het RIVUS Café zorgde voor boeiende discussies, nieuwe ideeën en goede voorbeelden. We zijn weer een stap verder! De ervaring leert dat wanneer vakmensen bij elkaar zitten, dat altijd meerwaarde heeft. Het is vooral waardevol omdat op die manier gezamenlijk inhoud wordt gegeven aan het nieuwe programma.

De volgende stap

De Trojka gaat nog meer informatie ophalen. Niet alleen van de inhoudelijk betrokkenen (werksessie 2 op 20 april) maar ook van de managers (regiegroep benen op tafel 5 april) en bestuurders (benen op tafel 22 april). De resultaten worden uitgewerkt en in mei/juni wordt het programma geschreven. In juli vindt dan bestuurlijke besluitvorming plaats. Zodat RIVUS tot 2020 weer verder kan.