RIVUS programma 2016 - 2020

In september 2015 is RIVUS van start gegaan met het opstellen van een programma voor de periode 2016 – 2020. Een belangrijk uitgangspunt is dat het programma samen met de RIVUS-deelnemers wordt opgesteld. Daartoe hebben in 2015 diverse workshops plaatsgevonden en hebben RIVUS-betrokkenen hun mening over RIVUS in enquêtes gegeven (zie website voor meer informatie). Op grond van de verkregen informatie hebben de RIVUS-bestuurders in december 2015 de contouren voor het programma 2016 – 2020 vastgelegd. In de vorige nieuwsbrief is hier aandacht aan besteed.

In de eerste helft van 2016 wordt het programma 2016 – 2020 opgesteld. Dit gebeurt wederom in nauwe samenwerking met de RIVUS-betrokkenen. In maart en april 2016 worden er opnieuw enkele workshops georganiseerd voor de inhoudelijk deskundigen van RIVUS, de RIVUS-managers en de bestuurders. Tijdens deze workshops gaan we samen op een inspirerende manier op zoek naar antwoorden op vragen zoals:

  • Welke verbreding van de RIVUS-scope levert toegevoegde waarde?
  • Hoe geven we vorm en inhoud aan duurzaamheid binnen RIVUS?
  • Wat is de programmering van de RIVUS-activiteiten?
  • Hoe zorgen we voor een effectieve overdacht van de producten van RIVUS naar de beheersorganisaties van de RIVUS-partners?

We hopen natuurlijk op net zo veel enthousiasme en waardevolle inbreng als in de workshops van 2015!