Kritisch kijken naar processen

“We zijn gekomen tot meer doelgerichte inspecties”

De afvalwaterteams zijn ongeveer drie jaar bezig. Met resultaat. Vooral als het gaat om gezamenlijk aanbesteden, valt er winst te behalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld voor het relinen, het onderhoud aan de drukriolering (rioleringssysteem waarbij het afvalwater onder druk wordt verpompt, tegenhangen van vrij verval riolering) in het buitengebied, het grondwatermeetnet en de rioolinspectie.

Leden van het Afvalwaterteam-Zuid komen eens in de maand bij elkaar om hoofdlijnen door te nemen en praktisch aan projecten te werken. “Dat fysiek samenkomen werkt heel prettig. We delen volop kennis en zoeken samenwerking”, vertelt Freddy ten Kate, die vanuit Deventer samen met Jan Pluim in het afvalwaterteam zit. “Het neemt drempels weg.” Verder maken Harry Minkjan (Raalte), Jaring Walta (Olst-Wijhe) en Diderick Niehof (waterschap) deel uit van het Afvalwaterteam-Zuid.

Rioolinspectie risico gestuurd

Freddy Ten Kate: “Door onze processen tegen het licht te gehouden, zijn we gekomen tot meer doelgerichte inspecties. We werken nu met één aannemer en één toezichthouder, doordat we gezamenlijk aanbesteden. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar de frequentie van inspectie en reiniging. Die is niet voor ieder riool gelijk. We hebben een voorschouw doorontwikkeld waarbij we gebruik maken van moderne putcamera’s. Op basis van die beelden kunnen we al heel goed inschatten of een riool gereinigd moet worden en of er defecten zijn. Daaruit blijkt dat 60 tot 70% van de riolering niet iedere zeven jaar gereinigd en geïnspecteerd hoeft te worden. Dat scheelt natuurlijk in kosten.”

Neuzen gelijk zetten

Het afvalwaterteam werkt dit jaar samen aan een rioolbeheerplan. Freddy: “Er zit heel veel informatie in de hoofden van mensen. Het is goed om dat in een plan op te schrijven, zodat het voor iedereen te gebruiken is. Soms is het best lastig en tijdrovend om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar ik merk wel dat het zich uitbetaalt als je investeert in dat proces.”