Impact omgevingswet op afvalwaterketen

Op de landelijke bijeenkomst van ‘trekkers’ van de samenwerkingsverbanden BAW, sprak Hein van Stokkum als covoorzitter van het kernteam Samenwerken aan Water over de uitdagingen voor de tweede helft van het bestuursakkoord Water. In de komende tweede helft ligt er, met de Omgevingswet 2018, een zware taak op het gebied van stedelijk waterbeheer, waarbij de deregulering de grootste impact heeft. Voor meer informatie zie de presentatie op samenwerkenaanwater.nl.