Halve ton subsidie per jaar voor afkoppeling regenwater in Deventer

Voor inwoners en bedrijven in de gemeente Deventer die het regenwater willen afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van het gemengde riool is tot en met 2019 jaarlijks maximaal 50.000 euro subsidie beschikbaar.

subsidie tijdelijk rivusDit meldt een gemeentewoordvoerder naar aanleiding van vragen van de Stentor over het onlangs afgetrapte project 'Word regenambassadeur' van Tauw, de gemeente Deventer en de waterschappen Vallei en Veluwe en Drents Overijsselse Delta. In 2015 zijn er drie subsidieaanvragen gehonoreerd en in 2016 tot op heden elf - waaronder twee van bedrijven. Dit jaar zit er nog zo'n 35.000 euro in de pot.

Inwoners van de Worp maken bij elke vierkante meter dakoppervlak die zij afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) aanspraak op 8 euro subsidie. Hiervan betaalt Waterschap Vallei en Veluwe de helft en de gemeente de andere helft. De rest van de gemeente valt behalve Bathmen onder het beheer van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat overweegt ook een subsidiebijdrage. Vooralsnog blijft de subsidie in dit beheergebied beperkt tot 4 euro per vierkante meter.

Meer informatie vindt u op op de website van Gemeente Deventer.