Flinke besparing door samenwerking tussen gemeenten en waterschap

“Voor alle partijen is er winst te behalen”

De bestuurders zijn positief over de resultaten tot nu toe. RIVUS-voorzitter en wethouder Martin Ekker (gemeente Kampen): "De samenwerking verloopt positief. RIVUS ligt op koers en voor ons gevoel zitten we voorin het peloton. We kunnen met z’n allen trots zijn. Voor alle partijen is er winst te behalen. Er is vertrouwen dat we de gestelde doelen gaan halen.” RIVUS-manager Hans Schepman is blij met de positieve geluiden. “Het geeft ons extra energie om er voor te blijven gaan.”

Samenwerkingsverband RIVUS

Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf) en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) nauw samen op het gebied van afvalwaterbeheer in West-Overijssel. Samen willen we de kwaliteit ervan verbeteren, de duurzaamheid vergroten, de kwetsbaarheid laten afnemen en een kostenbesparing realiseren, oplopend tot een bedrag van 6 miljoen euro per jaar vanaf het jaar 2020.

Doeltreffende samenwerking

Een goed functionerende keten van riolering en rioolwaterzuivering (afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering)) draagt bij aan een goede volksgezondheid, een goede kwaliteit van het water in rivieren, kanalen en sloten én het tegengaan van wateroverlast. Binnen de ‘regio RIVUS’ beheren de gemeenten de riolering en het waterschap negen rioolwaterzuiveringen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en het gezamenlijk uitvoeren van riolerings- en zuiveringstaken wordt doelmatiger en efficiënter gewerkt. Die conclusie kan na een aantal jaren intensief samenwerken worden getrokken.