Financiering duurzame energieprojecten

De Handreiking Financiering Duurzame Energieprojecten is een handreiking over de manier waarop projecten financieel beoordeeld worden, om er uiteindelijk voor te zorgen dat er daadwerkelijk nog meer duurzame projecten worden opgepakt en gerealiseerd. Op basis van concrete voorbeelden wordt in beeld gebracht hoe de weg naar succesvolle projecten afgelegd kan worden, inclusief de financiële afweging.

energie rivus tijdelijkOm stappen te zetten richting een duurzame afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) komen we in een traject waarin oplossingen lastiger worden. Op dit traject komen we onzekerheden tegen en risico’s die gekoppeld zijn aan innovatieve investeringen en deelname aan projecten met andere partijen. Hoe kunnen we daar in financieel opzicht mee omgaan? De Unie van het waterschappen heeft een handreiking opgesteld om ook bij het hoger hangend fruit te kunnen komen. De handreiking bevat aanbevelingen voor een nieuwe financiële blik op duurzame investeringen. Anders omgaan met financiering van eigen duurzame energieprojecten, maar ook in projecten waarbij wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Dit rapport biedt veel praktische tips met oog voor de rollen die gekozen kan worden in de verschillende fasen van een energieproject. Meer informatie vindt u op op de website van de Unie van Waterschappen.