Besparen doen we samen

Kennis delen en continuïteit waarborgen. Zo komen we tot een professionele afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering). In die gezamenlijkheid werken we ook aan een flinke kostenbesparing. Het doel is een totale besparing van 6 miljoen euro.

‘We hadden er voor kunnen kiezen om de besparingsopdracht per gemeente op te knippen’, vertelt Henk Borgmeier – voormalig regiegroep lid namens de gemeente Zwolle nu lid van de Trojka. ‘Dat hebben we bewust niet gedaan. Dan was iedere gemeente voor zijn eigen opdracht gegaan en was er van samenwerken minder sprake.’

Gezamenlijke besparingsopdracht

De gekozen aanpak draait dus op solidariteit. Dat is ook risicovol, weet Henk. ‘Omdat de besparingsopdracht is gelabeld aan het RIVUS-gebied als geheel, zie je dat de ene gemeente zich er meer voor inspant dan de andere. Sterker nog: waar de ene bespaart op investeringen, kan de andere juist meer geld uitgeven. Gemeenten zijn autonoom om die beslissingen te nemen. Toch komen we alleen in gezamenlijkheid tot besparen.’

Second opinion

Die extra kosten zijn niet altijd nodig, vindt Henk. ‘Vanuit de samenwerking zouden gemeenten onderling een collegiale toets kunnen doen op de investeringsplannen. Zijn de investeringen werkelijk nodig? Een ‘second opinion’ helpt bij het maken van keuzes op basis van feiten. Ook landelijk pleit men voor het afstemmen van investeringen (kijk op: samenwerkenaanwater). Ik zou gemeenten daartoe willen oproepen. Een keuze die uit te leggen is, is een ‘gewogen’ keuze.’

Heldere opbouw rioolheffing

Daarnaast pleit Henk voor het zorgvuldig bijhouden van de kosten die worden doorberekend in de rioolheffing. ‘Er bestaan enorme verschillen per gemeente. Onder de rioolheffing vallen tegenwoordig veel meer kosten dan dat van het riool alleen. Helderheid over de opbouw de rioolheffing helpt ons om inzicht te krijgen in de totale kosten. Laten we die informatie delen en vastleggen.’