Assetmanagement in het stedelijk waterbeheer

Klimaatverandering, oprakende grondstoffen en maatschappelijke ontwikkelen leiden tot omvangrijke nieuwe opgaven voor het stedelijk waterbeheer. Assetmanagement (Gecoordineede activiteiten van WDODelta om waarde te realiseren uit assets.) kan helpen deze opgaven op doelmatige manier in te vullen. Maar hoe dan?

Rioned brengt rond de jaarwisseling een boek uit met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de zorg voor stedelijk water. De noodzaak voor verdere ontwikkeling volgt uit de veranderde eisen en wensen, bijvoorbeeld door klimaatverandering, opraken van grondstoffen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals bewonersparticipatie, scherpere verantwoording van doelmatigheid, integratie van disciplines en aanstaande pensionering van ervaren medewerkers.

Goed assetmanagement (Gecoordineede activiteiten van WDODelta om waarde te realiseren uit assets.) heeft in dit boek als centraal doel de belanghebbenden maximale meerwaarde te leveren met alle activiteiten volgend uit de zorgplichten voor stedelijk water.

Assetmanagement volgt in dit boek basisprincipes, zoals:

  • denken vanuit de belangen van de betrokken mensen en organisaties;
  • keuzes consistent onderbouwen met een waarderingssystematiek;
  • continu leren en verbeteren van werk door terugkoppeling van resultaten aan doelen.

Assetmanagement biedt daarmee een frisse blik voor kritische beschouwing van ingesleten werkwijzen en organisatiecultuur.

Het boek geeft de denkstappen en voorbeelden van argumenten om in uw eigen organisatie tot bruikbare verbeteringen te komen. De pasklare antwoorden voor het dagelijks beheer in de eigen context is alleen samen met de betrokken collega’s te geven door samen de verbeteringen te doorgronden. Als rode draad volgt u in dit boek de ervaringen van de medewerkers van de fictieve gemeente Waterstad. Zij hebben naar aanleiding van bewonersklachten over wateroverlast al veel stappen gezet naar een beheerorganisatie volgens de principes van goed assetmanagement. Hun werkwijze en gebruikte overwegingen dienen als voorbeeld maar vooral als inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Meer informatie volgt binnenkort op www.riool.net/hasw