Afspraak is afspraak

‘De Trojka doet niets; maakt geen producten, levert geen resultaat en houdt in 2020 op te bestaan.’ Die stelling kreeg de RIVUS regiegroep 11 oktober voorgelegd. Zij spraken die dag over afspraken maken en afspraken houden.

RIVUS is inmiddels begonnen aan de tweede en doorslaggevende ronde. In 2020 willen we de ambities en doelstellingen hebben omgezet naar concrete resultaten. Dat betekent dat alle producten, ideeën en afspraken die in de eerste fase zijn gemaakt nu moeten worden uitgevoerd. Dat betekent ook dat de Trojka het werk in deze fase veel meer overlaat aan de inhoudelijk deskundigen, aangestuurd door de regiemanagers.

Afspraak is afspraak. Toch?

En daar zit net de crux. Want in de praktijk liggen prioriteiten elders, wordt er te weinig sturing gegeven vanuit de regiemanagers en weten we bovendien allemaal: de waan van de dag regeert. Ondertussen hebben we binnen RIVUS afspraken gemaakt. Hoe gaan we daarmee om? Afspraak is afspraak. Toch?

Aanspreekcultuur

Absoluut. En daarom kwamen de leden van de regiegroep bij elkaar. Om te praten over verantwoordelijkheden, over het aanjagen van het implementatietraject en bewaken van de voortgang. Managers zijn het over eens: RIVUS bestaat niet langer naast het reguliere werk, maar is er onderdeel van. Dan moeten we onze mensen ook kunnen en durven aanspreken op resultaten. Ook al is dat niet direct onze cultuur.

De sessie bracht scherpte aan in de route naar het behalen van de RIVUS doelstellingen. Scherpte in de taken en verantwoordelijkheden, waarbij de ene manager er een tandje bij wil doen en de ander die mogelijkheid niet ziet. We gaan in ieder geval met minimaal dezelfde energie en hetzelfde enthousiasme door met RIVUS. Op naar 2020. En verder.