Afronding tweede fase Expertteam Verdergaande Samenwerking

Eind 2015 hebben de RIVUS bestuurders ingestemd met de afronding van de tweede fase van het Expertteam Verdergaande Samenwerking. Het Expertteam doorliep in de tweede helft van 2015 twee sporen:

  1. Versterking van de netwerksamenwerking bij ‘beleidvorming’ en ‘onderhoud in de pijp’.
  2. Onderzoek van de mogelijkheden van hosting bij het beheer en onderhoud van puntobjecten.

Bij de diverse verkenningen van verdergaande samenwerking in spoor 1 was er sprake van veel enthousiasme. Het was overduidelijk dat de beleidsmedewerkers veel zin hadden om met de beleidstafel aan de slag te gaan. De eerste bijeenkomst op 21 januari jl. werd dan ook gekenmerkt door veel positieve energie. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste thema’s bepaald. In de volgende stap zullen de benoemde onderwerpen concreet en smart gemaakt worden en zal er een prioritering aan toegekend worden.

Ook voor samenwerking in de pijp is inmiddels een eerste bijeenkomst geweest. De mogelijkheden om dit jaar de reliningen samen op te pakken zijn verder geconcretiseerd. Het Expertteam Verdergaande Samenwerking werkt ondertussen aan een advies richting de regiegroep over de organisatorische inbedding van het hele spoor 1 in de RIVUS-organisatie.

Voor wat betreft spoor 2 gaat het Expertteam onderzoeken wat het hosten van beheer en onderhoud van puntobjecten (zoals bijvoorbeeld gemalen en pompen) de deelnemende organisaties kan opleveren. De drie K’s fungeren hierbij als uitgangspunt: verlaging van Kosten, vermindering van Kwetsbaarheid en verbetering van Kwaliteit.

Het Expertteam heeft een onderzoeksopdracht geformuleerd om dit onderzoek te kunnen uitvoeren en de Regiegroep (RIVUS managers) heeft dit voorstel inmiddels goedgekeurd. Begin februari wordt er een extern bureau geselecteerd dat het onderzoek zal uitvoeren.

Naar verwachting ontvangen de deelnemers in de loop van de maand februari uitnodigingen om input voor het onderzoek aan te leveren. Zodra bekend is welk bureau het onderzoek zal uitvoeren, kunnen we meer in detail treden over de gewenste bijdrage van de deelnemers.